Juhtkonna ja nõukogu liikmete omanduses olevate aktsiate info


Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele/äriühingutele kuuluvad PRFoodsi aktsiad seisuga 30. juuni 2019:

 Aktsionär
aktsiate arv
 osalus
Juhatuse liige - Indrek Kasela
1 593 6234,12%
Nõukogu esimees - Lauri Kustaa Äimä
125 000
0,32%
Nõukogu liige – Kuldar Leis1 223 050 3,16%
Nõukogu liige – Vesa Jaakko Karo90 000 0,23%
Nõukogu liige – Arko Kadajane8 928 0,02%
Nõukogu liige – Harvey Sawikinei oma aktsiaid 
Nõukogu liige – Aavo Kokkei oma aktsiaid 
Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad aktsiad 3 040 6017,86% 

  • © 2018 AS PRFoods
prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-