Ylimääräinen yleiskokous 2014

Ilmoitus Baltian ja Venäjän jäätelön ja pakastettujen tuotteiden liiketoiminnan myyntisopimuksen solmimisesta ja ylimääräisen yleiskokouksen koollekutsumisesta

AS Premia Foods, Nordic Foods Holding OÜ ja Shiner Macost Ltd solmivat 06.10.2014 osakkeiden myyntisopimuksen, jonka mukaan AS Premia Foods myy 100% As Premia Foodsin tytäryritysten AB Premia KPC ja OOO Hladokombinat No 1 osakkeista sekä AS Premia Foodsin olemassaolevat venäläiset tavaramerkit Nordic Foods Holding OÜ:lle ja Shiner Macost Ltd:lle. AB Premia KPC on Premia Tallinna Külmhoone AS:n äitiyritys ja Premia Tallinna Külmhoone AS on puolestaan AS Premia FFL:n äitiyritys. Solmitut osakkeiden myyntisopimukset ovat ehdollisia ja kaupan loppuunviemisen edellytyksinä ovat AS Premia Foodsin osakkeenomistajien yleiskokouksen hyväksyminen, keskitykseen luvan saaminen Venäjän kilpailuvirastolta ja keskityssilmoituksen esittäminen Latvian kilpailuvirastoon. Suunniteltavan kaupan tuloksena AS Premia Foods myy koko Baltian ja Venäjän jäätelön sekä pakastettujen tuotteiden liiketoimintansa. Samoin AS Premia Foodsin johtokunta kutsuu koolle AS Premia Foodsin osakkeenomistajien ylimääräisen yleiskokouksen. Baltian ja Venäjän jäätelön ja pakastettujen tuotteiden liiketoiminnan myynti.

Kaupan kohde

06.10.2014 AS Premia Foods, Nordic Foods Holding OÜ ja Shiner Macost Ltd solmivat osakkeiden myyntisopimuksen, jonka mukaan AS Premia Foods myy ja OÜ Nordic Foods Holding sekä Shiner Macost Ltd ostavat:
 • 100% kaikista AB Premia KPC:n osakkeista, eli 7 176 229 osaketta nimellisarvolla 5 Liettuan litiä. AB Premia KPC on Liettuassa jäätelön ja pakastettujen tuotteiden myynnin parissa toimiva AS Premia Foodsin 100-prosenttinen tytäryritys. AB Premia KPC on puolestaan Viron tytäryrityksen Premia Tallinna Külmhoone AS:n 100-prosenttinen äitiyritys. Premia Tallinna Külmhoone AS valmistaa ja myy jäätelöä ja pakastettuja tuotteita pääasiallisesti Viron alueella. Premia Tallinna Külmhoone AS on Latvian tytäryrityksen AS Premia FFL:n 100-prosenttinen äitiyritys. AS Premia FFL valmistaa ja myy jäätelöä ja pakastettuja tuotteita pääasiallisesti Latvian alueella;

 • 100% kaikista OOO Hladokombinat No 1:n osakkeista, eli 1 osake nimellisarvolla 520,000 Venäjän ruplaa. OOO Hladokombinat No 1 on jäätelöä ja pakastettuja tuotteita myyvä AS Premia Foodsin yksinomistuksessa oleva venäläinen tytäryritys;

 • AS Premia Foodsin omistuksessa olevat Venäjällä rekisteröidyt tavaramerkit, joita käyttää OOO Hladokombinat No 1.

Kaupan tarkoitus ja vaikutus AS Premia Foodsin toimintaan

Kaupan tarkoitus on myydä AS Premia Foodsin Baltian ja Venäjän jäätelön sekä pakastettujen tuotteiden liiketoiminta. Suunniteltavan kaupan seurauksena AS Premia Foods lopettaa liiketoiminnan jäätelön ja pakastettujen tuotteiden segmenteissä.
 
Suunniteltavan kaupan tuloksena ostaja maksaa AS Premia Foodsille ostohintana 27 109 000 euroa, jonka maksaminen tapahtuu kolmessa osassa (maksuehdot on kuvattu jäljempänä). Lisäksi ostohinnan maksamiselle rahassa AS Premia Foodsin korkoa kantavat velvollisuudet vähenevät 30.06.2014 yhteensä 1 868 000 euroa. Kaupasta saadut tulot käytetään osittain sijoituslainan ja tilinylityksen takaisin maksamiseen AS SEB Pankille.
 
AS Premia Foods jatkaa toimintaa kala- ja kalatuotesegmentissä. Tarkistamaton konsolidoitu liikevaihto AS Premia Foodsin kaupan jälkeen jatkuvasta liiketoiminnasta viimeisen 12 kuukauden aikana, eli heinäkuusta 2013 kesäkuuhun 2014, oli 47 miljoonaa euroa, eli noin 46% AS Premia Foodsin kokonaisliikevaihdosta.

Kauppa riippumattomien henkilöiden välillä, johtokunnan edut

Nordic Foods Holding OÜ on kauppaa varten perustettu rajavastuuyhtiö, jonka osuus kuuluu Shiner Macost Ltd:lle. Shiner Macost Ltd:n lopullinen edunsaaja ja omistaja on Andrey Beskhmelnitskiy, joka on ukrainalainen maailmanlaajuinen elintarviketeollisuusalan yrittäjä Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Shiner Macost Ltd:lle kuuluu erilaisia elintarviketeollisuuksia keskittävä Food Union, joka on mm. Rigas Piena Kombinats (perustettu 1927) ja Valmieras Piens (perustettu 1971) pitkäaikaisten perinteiden kantaja. Beskhmelnitskiy toimii Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa ja on perustanut Venäjän suurimman maitotehtaan UNIMILK Company, joka myytiin v. 2010 maailmanlaajuiselle elintarviketeollisuusjätille Danone.  
 
Suunniteltavaa kauppaa ei käsitellä NASDAQ Tallinnan pörssin sääntöjen mukaan kauppana sidoksissa olevan henkilön kanssa.

AS Premia Foodsin tämänhetkiset johtokunnan jäsenet Katre Kõvask, Erik Haavamäe ja Silver Kaur jatkavat AB Premia KPC:n, Premia Tallinna Külmhoone AS:n, AS-i Premia FFL:n ja OOO Hladokombinat No 1:n johtoelinten jäseninä myös suunniteltavan kaupan suorittamisen jälkeen, ja näiden mainittujen yritysten johtoelinten jäseninä jatkamisen ehdot sovitaan erikseen Shiner Macost Ltd:n kanssa, jonka edustajien kanssa vastaavan sisältöiset neuvottelut ovat vielä kesken. AS Premia Foodsin johtokunnan jäsenet Katre Kõvask, Erik Haavamäe ja Silver Kaur jatkavat luovutusjakson (enintään 6 kuukautta) aikana myös AS Premia Foodsin johtokunnan jäseninä, jotta AS Premia Foodsin liiketoiminnan johtamisen kestäminen on taattu myös kauppatapahtuman päättymisen jälkeen.
 
Johtokunnan jäsenten lisäksi Premia Tallinna Külmhoone AS:n neuvoston jäsenenä jatkaa AS Premia Foodsin neuvoston esimies Indrek Kasela. Indrek Kasela toimii Premia Tallinna Külmhoone AS:n neuvoston jäsenenä suunniteltavan kaupan ostohinnan täydelliseen maksamiseen asti eli noin 12 kuukautta suunniteltavan kauppatapahtuman päättymisen jälkeen. AS Premia Foodsin neuvoston jäsenellä ei ole henkilökohtaista etua suunniteltavaan kauppaan liittyen.

Ennakkoehdot

AB Premia KPC on NASDAQ Tallinnan pörssin sääntöjen mukaan AS Premia Foodsin merkittävä tytäryritys ja siitä johtuen AS Premia Foodsin osakkeenomistajien yleiskokouksen on vahvistettava AB Premia KPC:n osakkeiden kauppatapahtuma. Tästä johtuen AS Premia Foodsin johtokunta kutsuu täten koolle osakkeenomistajien ylimääräisen yleiskokouksen (kts vastaava ilmoitus alla) ja esittää täydentävät tiedot kaupasta.

Osakkeenomistajien yleiskokouksen hyväksymisen lisäksi suunniteltavan kaupan toteuttaminen riippuu keskitysluvan saamisesta Venäjän kilpailuvirastolta sekä keskityssilmoituksen esittämisestä Latvian kilpailuvirastolle. Vastaavat keskityssilmoitukset esitetään vastaaville viranomaisille niin pian kuin mahdollista.
 
AS Premia Foodsin osakkeenomistajien hyväksynnän saaminen, Venäjän kilpailuviraston luvan saaminen sekä keskitysilmoituksen esittäminen Latvian kilpailuvirastolle ovat osapuolien sopimuksen mukaisesti suunniteltavan kaupan toteuttamisen ennakkoehtoja.

Ostohinta ja maksuehdot

Aiemmin kuvaillun kaupan kohteen ostohinta on 27 109 000 euroa. Osapuolten sopimuksen mukaisesti ostohinta maksetaan rahassa kolmena osamaksuna seuraavasti:

 • 19 109 000 euroa ostohinnasta maksetaan suunniteltavaa kauppaa suoritettaessa, eli kaupan kohteena olevien osuuksien ja tavaramerkkien omistusoikeutta luovutettaessa (sillä ehdolla, että aiemmin kuvaillut kaupan ennakkoehdot on täytetty vaatimuksia vastaavasti);
 • 4 miljoonaa euroa maksetaan 6 kuukauden kuluttua kaupan suorittamisen päivämäärästä; ja
 • 4 miljoonaa euroa ostohinnasta maksetaan 12 kuukauden kuluttua kaupan suorittamisen päivämäärästä.

AS Premia Foodsin toisen ja kolmannen osamaksun vaatimuksia takaa Shiner Macost Ltd:n takaus, Nordic Foods Holding OÜ:n osuuksien pantti ja Premia Tallinna Külmhoone AS:lle kuuluville kiinteistöille (osoitteessa Peterburi tee 42, 42a, 42b ja 42c) asetettu hypoteekki, osapuolet ovat sopineet takuiden muuttamisesta tietyissä tapauksissa.
 
Ostohinnan sopiminen perustuu AB Premia KPC:n, Premia Tallinna Külmhoone AS:n, AS Premia FFL:n ja OOO Hladokombinat No 1:n rahoitustuloksiin ja nettovelkaan 30.06.2014.

Taloustulokset ja tarkistettujen talousvuoden raporttien taulukko
NASDAQ Tallinnan pörssin sääntöjen (vaatimukset liikkeeseenlaskijalle) mukaan liikkeeseenlaskijan on julkaistava merkittävän tytäryrityksen taloustulokset kolmelta edelliseltä talousvuodelta yhdessä saman jakson tarkistettujen talousvuoden raporttitaulukkojen kanssa. Vastaavat tiedot on ilmoitettu alla, mutta koska AB Premia KPC on Premia Tallinna Külmhoone AS:n äitiyritys ja välillisesti myös AS Premia FFL:n äitiyritys, AB Premia KPC:n konsernin konsolidoitu rahoitusilmoitus antaa paremman katsauksen suunniteltavan kaupan rahoitusvaikutuksesta. Samalla AB Premia KPC:n konsernin konsolidoidut rahoitusraportit ovat tarkistamatta. Täten lisäksi tarkistamattomille ja konsolidoimattomille tiedoille on esitetty myös tarkistamaton konsolidoitu rahoitusilmoitus samanlaajuisena ja samassa formaatissa.
 
AB Premia KPC:n rahoitusraportit on laadittu Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten rahoitusraportointistandardien (IFRS) mukaisesti.

Tuhansissa euroissa201320122011
Liikevaihto 11,65310,5479,937
Nettovoitto -560-681-407
Osinko per osake ---
Nettovoitto per AB Premia KPC:n osake (laimennettu tulos per osake sama) -0,08-0,09 -0,06
Nettovoitto per AS Premia Foodsin osake (laimennettu tulos per osake sama) -0,01-0,02 -0,01

AB Premia KPC:n tarkistamattomat konsolidoidut rahoitustiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta:

Tuhansissa euroissa 201320122011
Turnover48,14943,87341,680
Nettotappio 3,0461,532771
Osinko per osake  -- -
Nettovoitto per AB Premia KPC:n osake (laimennettu tulos per osake sama) 0,42 0,21 0,11
Nettovoitto per AB Premia KPC:n osake (laimennettu tulos per osake sama)  0,08 0,04 0,02

AB Premia KPC:n tarkistetut konsolidoimattomat ja tarkistamattomat konsolidoidut rahoitusraportit kahdelta viimeiseltä talousvuodelta on lisätty taulukkomuodossa kyseiseen ilmoitukseen erillisenä asiakirjana täällä.

Katsaus lainoista

NASDAQ Tallinnan pörssin sääntöjen (vaatimukset liikkeeseenlaskijalle) mukaan liikkeeseenlaskijan täytyy julkaista tietoja merkittävien tytäryritysten ottamista lainoista. Vastaava info on kerrottu alla; jotta AB Premia KPC:n konsernin lainataakasta saisi riittävän katsauksen, alla oleva katsaus käsittää muunmuassa tiedot Premia Tallinna Külmhoone AS:n ja Premia FFL:n lainoista sekä AB Premia KPC-konsernin yhtiöiden antamista lainoista.

31.08.2014 AB Premia KPC on lainansaajana seuraavissa lainasopimuksissa:

 • laina AS Premia Foodsilta perussummassa 1 514 000 euroa, joka maksetaan takaisin suunniteltavan kaupan toteutuessa;

 • laina Premia Tallinna Külmhoone AS:lta perussummassa 1 274 000 euroa;

 • rahoitusleasingvelvollisuudet Danske Bank A/S Liettuan sivuliikkeelle, UAB Nordea Finance Lithuanialle ja AB SEB-pankille perussummassa 115 281 euroa, joka on otettu 11 eri sopimuksen pohjalta.


31.08.2014 AB Premia KPC on lainanantajana seuraavissa lainasopimuksissa:

 • AS SEB Pankin rahoittaman tilinylitysmahdollisuuden positiivinen konsernitilin saldo summassa 49 euroa, joka maksetaan takaisin suunniteltavan kaupan toteutuessa.


31.08.2014 Premia Tallinna Külmhoone AS on lainansaajana seuraavissa lainasopimuksissa:

 • laina Danske Bank A/S Viron sivuliikkeeltä perussummassa 1 729 380 euroa;

 • rahoitusleasingvelvollisuudet AS SEB Liisingille ja Pohjola Finance Estonia AS:lle perussummassa 1 060 223 euroa, joka on otettu 35 eri sopimuksen pohjalta.


31.08.2014 Premia Tallinna Külmhoone AS on lainanantaja seuraavissa lainasopimuksissa:

 • AS SEB Pankin rahoittaman tilinylitysmahdollisuuden positiivinen konsernitilin saldo summassa 6 389 135 euroa, joka maksetaan takaisin suunniteltavan kaupan toteutuessa;

 • AS Premia FFL:lle myönnetty rahoitusleasing perussummassa 135 331 euroa, joka on myönnetty kolmen eri sopimuksen pohjalta;

 • laina AB Premia KPC:lle perussummassa 1 274 000 euroa.


31.08.2014 AS Premia FFL on lainansaaja seuraavissa lainasopimuksissa:

 • laina AS Premia Foodsilta perussummassa 356 318 euroa, joka maksetaan takaisin suunniteltavan kaupan toteutuessa;

 • AS SEB Pankin rahoittaman tilinylitysmahdollisuuden negatiivinen konsernitilin saldo summassa 56 993 euroa, joka maksetaan takaisin suunniteltavan sopimuksen toteutuessa;

 • lainaleasingvelvollisuudet SIA SEB Līzingsille perussummassa 574 019 euroa, joka on otettu 63 eri sopimuksen pohjalta;

 • lainaleasingvelvollisuudet Premia Tallinna Külmhoone AS:lle perussummassa 135 331 euroa,joka on otettu kolmen eri sopimuksen pohjalta.

Osakkeenomistajien rakenne

AS Premia Foods on AB Premia KPC:n ainoa osakkeenomistaja, jolle kuuluu yhteensä 7 176 229 AB Premia KPC:n osaketta, joiden nimellisarvo on 5 Liettuan litiä.

Merkittävät oikeus- ja arbitraasiprosessit
AB Premia KPC, Premia Tallinna Külmhoone AS ja AS Premia FFL eivät liity yhteenkään oikeus- tai arbitraasiprosessiin, jotka voisivat vaikuttaa huomattavasti niiden tai AS Premia Foodsin liiketoimintaan.

Sopimukset AS Premia Foodsin kanssa
Suunniteltavan kaupan toteutumisen jälkeen AS Premia Foodsin, AB Premia KPC:n, Premia Tallinna Külmhoone AS:n ja AS Premia FFL:n välillä ei ole yhtään voimassaolevaa sopimusta. Ottaen huomioon AS Premia Foodsin tämänhetkisen liiketoiminnan synenergian, AB Premia KPC-konserniyhtiöiden ja AS Premia Foodsin konserniyhtiöiden välillä tulee olemaan jonkinlaista liiketoimintaa myös suunniteltavan kaupan jälkeen. Kaikki tällainen liiketoiminta tapahtuu markkinaehdoin.
 

Johtokunnan ja neuvoston jäsenet

AB Premia KPC:n johtokunnan jäsenet ovat Katre Kõvask, Erik Haavamäe ja Alvydas Malakauskas ja AB Premia KPC:n toimitusjohtaja on Alvydas Malakauskas.
 
Tallinna Premia Külmhoone AS:n neuvoston jäsenet ovat Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä ja Erik Haavamäe ja Tallinna Premia Külmhoone AS:n johtokunnan jäsenet ovat Katre Kõvask ja Silver Kaur.
 
AS Premia FFL:n neuvoston jäsenet ovat Katre Kõvask, Erik Haavamäe ja Silver Kaur ja AS Premia FFL:n johtokunnan jäsen on Andis Kļaviņš.
 
Edellämainituista henkilöistä jatkavat Katre Kõvask, Erik Haavamäe, Silver Kaur, Alvydas Malakauskas ja Andis Kļaviņš omissa vastaavissa tehtävissään myös suunniteltavan kaupan toteutumisen jälkeen, Lauri Kustaa Äimä lopettaa ja Indrek Kasela jatkaa Premia Tallinna Külmhoone AS:n neuvoston jäsenenä suunniteltavan kaupan ostohinnan täydelliseen maksamiseen asti eli noin 12 kuukautta suunniteltavan kaupan toteutumisesta.

Ilmoitus ylimääräisen yleiskokouksen koollekutsumisesta

AS Premia Foods (rekisteritunnus 11560713, osoite Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti) kutsuu tällä ilmoituksella koolle osakkeenomistajien ylimääräisen yleiskokouksen, joka pidetään 30.10.2014 alkaen klo 10.00 Radisson Blu Olümpian salissa „Beta“ (osoitteessa Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Eesti). Yleiskokouksen äänioikeutettujen osakkeenomistajien nimilista laaditaan seitsemän päivää ennen kokousta eli 23.10.2014 kello 23.59.  
   
Yleiskokoukseen osallistujien ilmoittautuminen alkaa kokouspaikassa 30.10.2014 kello 9.30 ja päättyy klo 10.00.
 
Ilmoittautuessa pyydämme esittämään:

 • osakkeenomistajalta, joka on luonnollinen henkilö: passi tai henkilöllisyystodistus. Osakkeenomistajan edustajan tulee lisäksi esittää kirjallinen valtakirja;

 • osakkeenomistajalta, joka on oikeushenkilö: ote vastaavasta rekisteristä, johon henkilö on rekisteröity: Otteen on todistettava oikeushenkilön edustajan oikeutta edustaa oikeushenkilöä (lainmukainen edustusoikeus); ja edustajalta passi tai henkilöllisyystodistus. Jos oikeushenkilöä edustaa henkilö, joka ei ole oikeushenkilön lainmukainen edustaja, tarvitaan myös kirjallinen valtakirja. Ulkomaalaisten osakkeenomistajan asiakirjojen on oltava legalisoituja tai vahvistettu apostille-leimalla, jos ulkosopimuksessa ei ole sovittu toisin.

Osakkeenomistaja voi ennen ylimääräistä yleiskokousta ilmoittaa AS Premia Foodsin edustajan määräämisestä tai edustajalle annetun valtuuden peruuttamisesta, lähettämällä vastaavan digitaalisesti allekirjoitetun ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen  premia[A]premia.ee tai toimittamalla kirjallisen ilmoituksen henkilökohtaisesti paikan päälle työpäivisin klo 10.00-16.00 osoitteeseen Betooni 4, 11415 Tallinn, Viro, viimeistään 29.10.2014 kello 16.00. Vastaavat valtakirjan ja valtuuksien peruuttamisen lomakkeet löytyvät AS Premia Foodsin kotisivulla www.premiafoods.eu.
 
AS Premia Foodsin neuvoston 26.09.2014 tekemän päätöksen mukaisesti ylimääräisen yleiskokouksen esityslista ja neuvoston ehdotukset osakkeenomistajille ovat seuraavat:

1. Merkittävän tytäryrityksen myynti

AS Premia Foodsin merkittävän tytäryrityksen suunniteltavan myyntitapahtuman perusehtojen tiivistelmä löytyy AS Premia Foodsin kotisivulta www.premiafoods.eu.
 
AS Premia Foodsin neuvosto tekee osakkeenomistajien ylimääräiselle yleiskokoukselle ehdotuksen äänestää AS Premia Foodsin merkittävän tytäryrityksen suunniteltavan myyntitapahtuman hyväksymisen puolesta vastaavasti AS Premia Foodsin merkittävän tytäryrityksen suunniteltavan myyntitapahtuman ehtoja, jotka osakkeenomistajat saavat AS Premia Foodsin kotisivulta www.premiafoods.eu yhdessä ylimääräisen yleiskokouskutsun kanssa, joka myös esitettiin ylimääräisessä kokouksessa.

2. Peruskirjan muuttaminen

Tavaramerkin „Premia“ omistaja on Premia Tallinna Külmhoone AS. Täten AS Premia Foodsin on muutettava suunniteltavan kaupan seurauksena AS Premia Foodsin liikenimi. AS Premia Foodsin neuvosto on tehnyt ehdotuksen käyttää AS Premia Foodsin uutena liikenimenä AS PRFoods, eli AS Premia Foodsin käyttämästä osaketunnuksesta saatua nimeä.
AS Premia Foodsin neuvosto tekee osakkeenomistajien ylimääräiselle yleiskokoukselle ehdotuksen äänestää AS Premia Foodsin peruskirjan muuttamisen puolesta ja ottaa vastaan AS Premia Foodsin peruskirja osakkeenomistajille AS Premia Foodsin kotisivulla www.premiafoods.eu löydettävässä sekä osakkeenomistajien ylimääräisessä yleiskokouksessa esitetyssä muodossa.  Kaikkiin AS Premia Foodsin säännölliseen yleiskokoukseen liittyviin asiakirjoihin, mukaan lukien uuteen peruskirjaan, suunniteltavan kaupan perusehtojen koosteeseen ja päätösesityksiin on mahdollista tutustua kyseisen ilmoituksen julkaisupäivästä alkaen AS Premia Foodsin kotisivulla www.premiafoods.eu. AS Premia Foodsin kotisivulla www.premiafoods.eu julkaistaan myös kyseisen yleiskokouksen koollekutsumisilmoitus ja osakkeiden ja osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien kokonaismäärä yleiskokouksen koollekutsumisilmoituksen julkaisupäivänä.

Osakkeenomistajien säännöllisen yleiskokouksen esityslistan kohtiin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostiin premia[A]premia.ee.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yleiskokouksen johtokunnalta tietoja AS Premia Foodsin toiminnasta. Johtokunta voi kieltäytyä tietojen antamisesta, jos on syytä olettaa, että se voi vahingoittaa merkittävästi osakeyhtiön toimintaa. Jos AS Premia Foodsin johtokunta kieltäytyy tietojen antamisesta, osakkeenomistaja voi vaatia, että yleiskokous päättäisi tämän vaatimuksen laillisuudesta tai esittää kahden viikon kuluessa summaarisessa menettelyssä oikeuteen hakemuksen johtokunnan velvoittamisesta tietojen antamiseen.


Osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään 1/20 AS Premia Foodsin osakepääomasta, voivat vaatia AS Premia Foodsilta täydentävien kysymysten ottamista yleiskokouksen esityslistaan, jos vastaava vaatimus on esitetty kirjallisesti viimeistään 15 päivää ennen yleiskokousta, eli viimeistään 15.10.2014 osoitteessa: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Viro.
 
Osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään 1/20 AS Premia Foodsin osakepääomasta, voivat esittää osakeyhtiölle jokaisen esityslistan kohdasta päätösesityksen viimeistään 3 päivää ennen yleiskokousta, eli 27.10.2014, esittämällä sen kirjallisesti osoitteessa: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Viro.
 
Katre Kõvask
Johtokunnan esimies

AS Premia Foods

© 2018 AS PRFoods     
Yhteystiedot

prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-