Johtamis- ja hallintojärjestelmäraportti


Johtamis- ja hallintojärjestelmä (Hea Ühingujuhtimise Tava, jäljempänä HÜT), jonka on laatinut NASDAQ OMX Tallinnan pörssi ja Eesti Finantsinspektsioon (Viron rahoitusvalvonta), on suositeltava säännöstö, joka antaa ohjeet osakeyhtiön johtamiseen ja mitä sovelletaan erityisesti niihin yrittäjiin, joiden osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Tallinnan pörssissä.

HÜT:n periaatteiden noudattaminen on NASDAQ OMX Tallinnan pörssin noteeraamille liikeyhtiöille sitova „noudatan tai selitän”-periaatteen pohjalta. NASDAQ OMX Tallinnan pörssin noteeraamat liikeyhtiöt ovat velvollisia julkaisemaan liikeyhtiön johtamisraportin talousvuosiraportin kanssa, ja sen sisältönä ja tavoitteena on kuvailla niitä HÛT:n periaatteita, joita ei ole noudatettu ja selittää, miksi niitä ei noudatettu.
Yleisesti ottaen AS PRFoods (jäljempänä ryhmä) täyttää kaikki HÜT:n vaatimukset. Ne HÜT:n vaatimukset, joita PRFoods ei noudata täysin, on mainittu ja syyt noudattamattomuuteen on kerrottu.

Vuodesta 2011 PRFoodsin yhtenä prioriteettinä on ollut liikeyhtiön ja sijoittajasuhteiden johtamisen laadun parantaminen ja kehittäminen, mukaanlukien suuremman huomion kiinnittäminen HÜT:n vaatimuksien noudattamiseen. PRFoodsin johtokunnan mielestä johtamisen ja sijoittajasuhteiden laadun parantaminen on kehittynyt huomattavasti vuodesta 2011. 31. joulukuuta 2015 päättyneenä talousvuonna jatkettiin v. 2011 kehitetyn liikeyhtiön ja sijoittajasuhteiden laatustandardien noudattamista.

© 2018 AS PRFoods     
Yhteystiedot

prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-