Vastuu ympäristöstä


Gray heron

Ryhmään kuuluu kolme kalalaitosta Ruotsissa ja kuusi Suomessa sekä kaksi valmistusyksikköä Virossa Saarenmaalla ja Suomessa Rengossa. Mainitut yksiköt vaikuttavat ympäristöön. Säästävän toiminnan yrityksenä olemme tietoisia globaalista vastuustamme luonnonresursseista ja ympäristön säilyttämisestä vahingoittamattomana, jonka vuoksi yritämme pitää toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä ja vähentää entisestään ekologista jalanjälkeämme käyttämällä resursseja mahdollisimman taloudellisesti. 

Ympäristövaikutusten arviointi- ja ympäristöjohtamisjärjestelmälain mukaan kalatalous on toimintaa, jonka vaikutus ympäristöön on merkittävää. Kalankasvatuslaitosten mahdollinen vaikutus luontoon liittyy laitoksissa syntyvän jäteveden ja sen sisältämien saasteiden (lähinnä typpi ja fosfori) leviämiseen meri- ja järviveteen sekä sitä kautta vedenlaadun huononemiseen. Vedenlaadun huononeminen puolestaan voi vahingoittaa habitaatteja tai lintujen ja eläinten elinympäristöä. Saasteiden tiivistyminen ja leviäminen riippuu käytettävästä valmistusteknologiasta, ruokamäärästä ja merivirroista, tuulen suunnasta sekä muista ympäristövaikutuksista. Kalankasvatuksen kehittämisessä toimintalupana on veden erityiskäyttölupa, joka myönnetään 7-10 vuodeksi. 

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi tapahtuu ympäristöviranomaisten tiukassa valvonnassa. Takaamme sijaintitasolla kalanvalmistuksen ja käsittelyn kaikissa perusvaiheissa tarvittavien menetelmien seuraamisen negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi autamme ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotossa omilla kalalaitoksillamme ja tuotantoyksiköiden alueella. 

Sijoituksemme perustuvat kalankasvatuksen vastaavan menetelmän BAT (Best Available Technic) periaatteisiin. V. 2015 sijoitukset Suomen ja Ruotsin kalankasvatuslaitteisiin olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Sijoitimme esimerkiksi Suomessa sijaitsevan kalankasvatuslaitoksen teurastamon jäteveden puhdistuslaitteeseen, koska siellä esiintyi ongelmia typen kanssa ja puhdistuslaitteen tehokkuuden nostamisen jälkeen kaikkien vaadittujen jätteiden puhdistustehokkuus oli 96-100%. 

Kalanmädin Japanin vientiprojektin yhteydessä tarvitsimme mädin käsittelyprosessia varten enemmän makeaa vettä, jota alettiin tuottamaan merivedestä käänteisosmoosilla, jotta paikallisen porakaivon rasitus vähenisi. 

Syyskuussa 2014 astuivat Vaasan hovioikeuden päätöksen perusteella voimaan irtisanomispäätökset, jonka seurauksena Suomessa toimii vuodesta 2015 yhdistämisprosessin jälkeen kuusi erillistä kasvatuslaitosta aiempien kymmenen sijaan, mikä parantaa yrityksen tehokkuutta ja vähentää ympäristön rasitusta. Kansainvälisenä kalatuotteiden valmistajana jatkamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi tarvittavaa toimintaa.

© 2018 AS PRFoods     
Yhteystiedot

prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-