Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne


Hea Ühingujuhtimise Tava, mille on kehtestanud NASDAQ OMX Tallinna Börs ja Eesti Finantsinspektsioon (edaspidi HÜT), on soovituslik reeglite kogum, mis annab juhised äriühingu juhtimiseks ja mida rakendatakse eelkõige nende ettevõtjate suhtes, mille aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsil.

HÜT põhimõtete järgimine on NASDAQ OMX Tallinna Börsil noteeritud äriühingutele siduv “täidan või selgitan” põhimõtte alusel. NASDAQ OMX Tallinna Börsil noteeritud äriühingud on kohustatud majandusaasta aruande koosseisus avaldama äriühingu juhtimise aruande, mille sisuks ja eesmärgiks on kirjeldada neid HÜT põhimõtteid, mida ei ole järgitud ning selgitada, mis on mittejärgimise põhjused.
Üldreeglina järgib AS PRFoods (edaspidi Grupp) kõiki HÜT nõudeid. Eraldi on välja toodud need HÜT nõuded, mida PRFoods täielikult ei järgi, ning kirjeldatud mittejärgimise põhjuseid.

Alates 2011. aastast on PRFoods üheks prioriteediks olnud äriühingu ja investorsuhete juhtimise kvaliteedi parandamine ja arendamine, sealhulgas suurema tähelepanu pööramine HÜT nõuete järgimisele. PRFoods juhtkonna hinnangul on juhtimise ja investorsuhete kvaliteedi tõstmise osas alates 2011. aastast läbi tehtud märkimisväärne areng. 30. juunil 2018 lõppenud majandusaastal jätkati 2011. aastal väljatöötatud äriühingu ja investorsuhete juhtimise kvaliteedistandardite järgimist.
  • © 2021 AS PRFoods