Strateegia ja eesmärgid

MISSIOON

Soovime, et inimesed tunneksid rõõmu meie tootevalikust ja tervislikust toidust. Püüame jätkuvalt hoida ja kasvatada tarbijate usaldust. Oleme märk hoolimisest, innovatsioonist ja kvaliteedist.

VISIOON

PRFoods on tuntud keskkonnasõbralik rahvusvaheline toorkala ja kalatoodete tootmise ja müügiga tegelev ettevõte Skandinaavia ja Baltikumi turgudel.

PRFoodsi strateegia näeb ette:
 • Olla kalatööstuse ärisegmendis kolme juhtiva kaubamärgi seas
 • EBITDA marginaal vähemalt 7%
 • Jagada dividendideks kuni 30% iga-aastasest puhaskasumist

TUGEVUSED

 • Eesmärgistatult arenev organisatsioon
 • Juhtivad kaubamärgid Skandinaavia ja Baltikumi turul
 • Meie tooted on Soome turul tuntud olnud rohkem kui 30 aastat
 • Geograafiliselt sobiv ulatus ning mitmekesine tooteportfell tagavad jätkusuutliku arengu
 • Ettevõtte tugev finantsseis

RISKID

 • Põhitoorainete kiire hinnatõus ja volatiilsus
 • Private labelite osakaalu järsk suurenemine Soome sihtturul
 • Oluline sõltuvus Soome turgu valitsevast kahest suurest jaeketist
 • Kalasegmendis bioloogiliste varadega seotud riskid

 • © 2018 AS PRFoods
prfoods-
prfoods-
prfoods-
prfoods-