Juhatus


AS PRFoods juhatus on üheliikmeline, vastavalt nõukogu otsusele tegutseb alates 02.02.2015 juhatuses ainukese liikmena Indrek Kasela. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes.

Indrek Kasela

Indrek Kasela

AS PRFoods juhatuse liige (sündinud 1971) omab LL.M kraadi õigusteaduses New York University’st (1996), bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist (1994) ning on nõukogu liige mitmetes Gruppi kuuluvates äriühingutes nagu Saaremere Kala AS ja Vettel OÜ. Lisaks ASi PRFoods juhatuse liikme positsioonile kuulub ta juhatustesse peaaegu kõigis Grupi äriühingutes ning ka Gruppi mitte-kuuluvates äriühingutes (Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ, ManageTrade OÜ ja Noblessneri Jahtklubi OÜ, jne). Ta kuulub nõukogudesse järgmistes äriühingutes: AS Toode, ELKE Grupi AS, ELKO Grupa AS, Salva Kindlustuse AS, Ridge Capital AS, AS Ekspress Grupp, Elering AS, SA Avatud Eesti Fond, Baltijas Apdrošinašanas Nams AAS. Lisaks on ta tegev mitmetes äriühingutes ja mittetulundusühingutes sh väljaspool Eestit.


  • © 2021 AS PRFoods