Strateegia ja eesmärgid

MISSIOON

PRFoods toodab erinevaid maistvaid, tervislikke ja uuenduslikke kalatooteid. Oma kõrgekvaliteetsete toodetega oleme usaldusväärne partner nii lõpptarbijale kui ka kauplustele. PRFoods on hooliv ja innovaatiline, sotsiaalselt vastutustundlik ja kaasaegne. Meile on väga oluline loodushoid ja keskkonnasõbralikkus, uuenduslike pakendiliinide ja -materjalide ning taastuvenergia lahendustega üritame minimeerida oma jalajälge keskkonnale.

VISIOON

Soovime olla parim ja tuntuim keskkonnasõbraliku toorkala vahendaja ja maitsvate kalatoodete tootja ja müüja Skandinaavia, Suurbritannia ja Baltikumi turul ning kõrge lisandväärtusega premium kalatoodete müüja ülemaailmselt.

STRATEEGIA JA EESMÄRGID


PRFoodsi strateegia näeb ette:
 • Olla kolme juhtiva kaubamärgi seas oma turgudel ja olla globaalselt tunnustatud premium mereandide bränd;
 • Saavutada finantseesmärgina EBITDA marginaal vähemalt 7%;
 • Jagada dividendideks kuni 30% iga-aastasest puhaskasumist.

TUGEVUSED

 • Kindel siht - eesmärgistatult arenev organisatsioon ja kompetentsed töötajad;
 • Tuntus - juhtivad kaubamärgid Skandinaavias, Baltikumis ja Suurbritannias;
 • Ajalugu ja kogemused - meie tooted on Soome ja Suurbritannia turul tuntud olnud rohkem kui 30 aastat;
 • Jätkusuutlikkus - geograafiliselt sobiv ulatus ning mitmekesine ja arenev tooteportfell.

RISKID

 • Põhitoorainete hinnavolatiilsus;
 • Private labelite osakaalu järsk suurenemine Soome sihtturul;
 • Oluline sõltuvus Soome turgu valitsevast kahest suurest jaeketist;
 • Bioloogiliste varadega seotud riskid.

 • © 2021 AS PRFoods